• Nyby Bruk 1872
  • Torshälla 1783
  • Kronokvarnen 1870
  • Holmens gård 1940-talet
  • Torshella 1689
  • Kopparstick SUECIA ANTIQUA av Erik Dahlberg 1670-tal

Välkommen till Torshälla Nyby Historiska Sällskap                       

TNHS önskar alla medlemmar EN GOD FORTSÄTTNING PÅ JUBILEUMSÅRET 2017-02-24 till 2018-02-23

 

Aktuellt:

Den 7 oktober hölls releasemöte i kronokvarnen för skriften

TORSHÄLLA UNDER NYBY BRUKS ROSTFRIA EPOK 1945-2001

(Från stagnerad småstad till modern förstad via expanderande brukssamhälle). Se skriften som pdf under DELPROJEKT.

Drygt 50 personer deltog och informerades om föreningens målsättning att publicera ytterligare 2 skrifter. En uppföljare till nr 8 fram till 2017 och en sista med TIDSLINJENS 25 bilder.

 

Den 15 april förrättades invigningen av vår  Jubileumsutställning "TORSHÄLLAS TIDSLINJE från istid till nutid".

Se bildspel under fliken DELPROJEKT 

 

Invigning tidslinjen

Ca 60-70 personer deltog när vår ordf. Rolf Forssell kort informerade om Tidslinjens tillkomst och Torshälla kommundelsnämnds vice ordf. Eine Ikonen förrättaede invigningen och lät täckelsen falla.  Under studiet av vår historia bjöds som vanligt mingel & förfriskningar.  

  

Kommande två skrifter kommer att handla om Nyby Bruks rostfria epok och vår förhoppning är att kunna fira deras release under våren.

 

Bli medlem - stöd Föreningen i arbetet inför 700-årsjubiléet 2017

  • Årsavgiften, 100 kr/person eller 150 kr/familj, sätts in vårt Bankgiro 166-3848.
  • Ange på avin: namn, adress telefon nr och din e-mail-adress.

Rolf Forssell (ordf.)                                  Benny Flodin (vice ordf.) 

Bråvallavägen 5                                        August Stålbergs väg 18B

64436 TORSHÄLLA                                  64436 TORSHÄLLA

016-343013, 070-8384112                    016-343566, 070-6565454

 

Medlems-/Informationsmöten 2014-15-16-17

 

 

   Notera att information/bilder visas både under Huvud- och Underrubrikerna när man klickar på dessa!

Torshälla Nyby Historiska Sällskap

Jubileumsutställningens Vänner

Organisationsnr 802471-1932

Bankgiro: 166-3848

tfn Kansli: 070-838 41 12

Hemsida: www.tnhs.se